bestelbus met aanhager 1170

Dat is onze missie.

Het verbeteren van de onderlinge communicatie.
Het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers.
Dat is onze missie.

Via trainingen, workshops en communicatieshows.
Op een heel breed terrein.
Omdat we breed denken. En breed inzetbaar zijn.

Hugo Vos

hugo pasfotoDrijvende kracht achter de Werkplaats van de verbeelding is Hugo Vos (1962). Hugo studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten (Faculteit theater, 1993). Sinds zijn afstuderen houdt hij zich bezig met hoe communicatie werkt. 
Hugo is een ambachtsman. Hij doet niets liever dan je meenemen in het theater van het dagelijks bestaan. Als publiek. En als speler. Hij maakt een toeschouwer van je én een acteur. Hij leert je wat jij kunt doen om jouw publiek in jou te laten geloven. Dat is zijn kracht. Én de visie achter de Werkplaats van de verbeelding.
Wil je meer weten over Hugo, bezoek hem dan op LinkedIn. Of bekijk de Facebookpagina waar hij zich presenteert als acteur.

Netwerk

FURORE, werkplaats van de verbeelding is een netwerkorganisatie.
Dat betekent dat we werken met gedreven professionals uit ons netwerk waar we hele goede ervaringen mee hebben.
Korte lijnen. Snel schakelen. Dat is de kracht.

Onze organisatie heeft twee bedrijven onder beheer:
www.werkplaatsvandeverbeelding.nl Hier ligt onze basis. Het moederbedrijf. De site waar je nu bent. 
www.blijfaanhetwerkshow.nl Alle programma's op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verzuimreductie. Want dat is een vak apart.